Ο Δημήτρης Μπελαντής ασχολείται από το  έτος 1988 ανελλιπώς  με υποθέσεις  αστικού και ιδιωτικού δικαίου κάθε είδους . Ήδη από το  έτος 2000 παρίσταται και σε αναιρετικές αστικές υποθέσεις στον Άρειο Πάγο.

Στο διάστημα 1992-2002 συνεργάσθηκε κατ’ αποκοπήν ( κατά υπόθεση)   με την τότε  δημόσια τράπεζα «Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ» ( στην συνέχεια «Εγνατία Τράπεζα ΑΕ»), όπου χειρίσθηκε πάρα πολλές υποθέσεις διαταγών πληρωμής για  δάνεια και χρηματικές απαιτήσεις, καταγγελιών εκκρεμών δανείων,  ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής, αγωγών από τραπεζικές επιταγές ή συναλλαγματικές και γενικότερα από αξιόγραφα, αγωγών από αδικοπραξία κλπ.   Όπως, επίσης, και την ποινική διάσταση των παραπάνω υποθέσεων.

Έχει επανειλημμένα  χειρισθεί αγωγές αποζημίωσης από χρηματικές αξιώσεις κάθε λογής, αγωγές για προσβολή  προσωπικότητας διά του τύπου ή και απλές, αγωγές για αστική ευθύνη του Δημοσίου  από παρανομίες οργάνων του Δημοσίου κ.α.  Γνωρίζει καλά το αντικείμενο εργολαβικών συμβάσεων και της εξέλιξής τους. Έχει αντιμετωπίσει μεγάλη γκάμα τροχαίων  υποθέσεων καθώς και υποθέσεων  παραβίασης συμβάσεων ασφαλιστικής κάλυψης.

Στον τομέα του εμπραγμάτου δικαίου ,  διαθέτει σημαντική πείρα σε αγωγές διεκδίκησης ή αναγνώρισης κυριότητας ακινήτων ( πριν και μετά το Κτηματολόγιο), αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής , αγωγές  διαφορών γειτονικού δικαίου, αγωγές με βάση την χρησικτησία κ.α. Έχει χειρισθεί αγωγές διανομής ακινήτων πολλών διαφορετικών περιπτώσεων.

Στον τομέα του οικογενειακού δικαίου έχει χειρισθεί υποθέσεις διαζυγίων κατ’ αντιδικία,  διατροφών, ασφαλιστικών μέτρων διατροφής,  επιμέλειας τέκνων , αξιώσεων για τα αποκτήματα. Κατά την περίοδο 2000-2002, χειρίσθηκε με επιτυχία υπόθεση αξίωσης   για τα αποκτήματα ( η οποία έκλεισε με επιτυχή συμβιβασμό)  από πολύ σημαντική οικογενειακή επιχείρηση.

Στον τομέα του κληρονομικού δικαίου, έχει ασχοληθεί εκτενώς με υποθέσεις ακυρότητας διαθηκών, παραβίασης νόμιμης μοίρας/μέμψης αστόργου δωρεάς , αποκλήρωσης,  αγωγών περί κλήρου,  αγωγών σχετικών με καταπιστεύματα κλπ

Έχει εκδικάσει πολλές εκατοντάδες μισθωτικές υποθέσεις, σχετικές με έξωση, μη καταβολή μισθωμάτων, καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση/ιδιοκατοίκηση, ακυρότητα ανανέωσης ή παράτασης της μίσθωσης λόγω διαφωνίας των συνιδιοκτητών, υποθέσεις σχετικές με διαφορές συνιδιοκτητών  ή μη καταβολή κοινοχρήστων από συνιδιοκτήτες πολυκατοικίας.