Ο Δημήτρης Μπελαντής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Τελείωσε την Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1981. Αποφοίτησε από την Νομική Αθηνών το 1986 . Εξεπόνησε διδακτορική διατριβή στο πεδίο του  δημοσίου και συνταγματικού  δικαίου  με τον τίτλο «Αντιτρομοκρατική Νομοθεσία και Αρχή του Κράτους Δικαίου» υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αριστόβουλου Μάνεση, την οποία υποστήριξε το 1995, λαμβάνοντας τον βαθμό «άριστα». Είναι μαχόμενος δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών  από το έτος  1988,  και από το έτος 2000 δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας. Το 1998-1999, καθώς και κατά την τετραετία 2014-2017 διετέλεσε εκλεγμένο  μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει ασχοληθεί ως μαχόμενος δικηγόρος  επιτυχημένα με σχεδόν όλους τους κλάδους του δικαίου και με ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων.  Έχει  ιδιαίτερη ειδίκευση στο δημόσιο και διοικητικό  δίκαιο. Έχει παρασταθεί  στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε άλλα διοικητικά δικαστήρια σε πλήθος υποθέσεων περιβαλλοντικού δικαίου,  προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών/δασικών εκτάσεων (π.χ. Αστέρια Γλυφάδας το 2002, το 2009 και το 2017) , ελέγχου εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων για διάφορα έργα, προστασίας υδατορεμάτων ( π.χ. υποθέσεις Ρέματος Πικροδάφνης) , προστασίας  υδάτινων  πόρων (Ιαματικές Πηγές)  , προστασίας πολιτιστικών αγαθών και διατηρητέων κτιρίων κλπ . Επίσης, κατά τα τελευταία έτη  έχει εκπροσωπήσει πολίτες και κινήσεις πολιτών σε σειρά αιτήσεων ακυρώσεως με αντικείμενο την  προστασία της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος  έναντι των διαδικασιών  ιδιωτικοποίησης  εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ,  κατά τον ν. 3986/2011. Εκπροσώπησε, επίσης, πολίτες και ΟΤΑ στην  σημαντική υπόθεση της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων Ιονίων Νήσων  το έτος 2016.  Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υπαλληλικές και πειθαρχικές υποθέσεις , περιπτώσεις επιβολής πειθαρχικών ποινών οριστικής παύσης , υποβιβασμού κ.α. Καθώς και σε υποθέσεις  πανεπιστημιακών κρίσεων και διορισμών,  προσβολής κύρους πρυτανικών  εκλογών καθώς και άλλες υποθέσεις  σχετικές  με την λειτουργία της Ανώτατης  Εκπαίδευσης. Αλλά και  σε υποθέσεις  αγωγών αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου από αδικήματα οργάνων του Δημοσίου .

 

Διαθέτει πολύμορφη εμπειρία σε όλους τους κλάδους του αστικού και ιδιωτικού  δικαίου ως και στο επίπεδο αιτήσεων αναίρεσης στον Άρειο Πάγο. Κατά την  περίοδο  1992-2002 συνεργάσθηκε  με την τότε «Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.»   σε μεγάλη  σειρά υποθέσεων τραπεζικού  και αστικού δικαίου. Έχει χειρισθεί ευρύ  φάσμα  υποθέσεων χρηματικών απαιτήσεων ( διαταγές πληρωμής, ανακοπές , αγωγές αποζημίωσης , αδικοπραξίες, προστασία από προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου, ασφαλιστικά μέτρα ) , μισθωτικές υποθέσεις,  εμπράγματες υποθέσεις ( διεκδίκηση κυριότητας και νομής  σε αστικά και αγροτικά ακίνητα ) , υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου ( κύρος διαθηκών, νόμιμη μοίρα,  διαζύγια, διατροφές, συμμετοχή στα αποκτήματα κ.α.).   Σημαντική εμπειρία στο εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα σε υποθέσεις άκυρης ή καταχρηστικής απόλυσης, οφειλής δεδουλευμένων κ.α.

 

Στον τομέα του ποινικού δικαίου , έχει χορηγήσει γνωμοδότηση για την σχέση τρομοκρατίας και πολιτικού εγκλήματος για την δίκη της «17 Νοέμβρη» το 2003 και έχει συμμετάσχει επιτυχώς ως συνήγορος υπεράσπισης  στην δίκη του «Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα» το 2004 (απαλλαγή του πελάτη του από την κατηγορία της απόπειρας  ανθρωποκτονίας) .Επίσης, έχει χειρισθεί   και άλλες σημαντικές κακουργηματικές υποθέσεις με σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον  (ληστείες , απαγωγές κλπ) . Έχει μεγάλη εμπειρία  στην υπεράσπιση κατηγορουμένων για αδικήματα φερόμενα να έχουν τελεσθεί σε διαδηλώσεις και σχετικά με την προστασία της πολιτειακής εξουσίας και της δημόσιας τάξης.  Γνωρίζει πολύ καλά την γερμανική και την αγγλική γλώσσα και έχει συγγράψει σειρά άρθρων και μελετών σε νομικά ζητήματα, ιδίως σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Επίσης, είχε συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή νομικά συνέδρια.