Ο Δημήτρης Μπελαντής έχει αναλάβει και χειρισθεί με επιτυχία από το 1988 μέχρι σήμερα πολλές  και διαφορετικές υποθέσεις  εργατικού δικαίου,  σχετικά με την εξαρτημένη εργασία και στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.  Ιδίως έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με υποθέσεις μη καταβολής δεδουλευμένων, άκυρης  ή και καταχρηστικής απόλυσης και καταγγελίας της σύμβασης εργασίας , απολύσεων εκδικητικών ή λόγω άσκησης  νόμιμης συνδικαλιστικής δραστηριότητας κλπ.  Καθώς και με υποθέσεις υποκρυπτόμενης καταγγελίας εργασιακής σχέσης πίσω από υποχρέωση του εργαζομένου σε δήθεν οικειοθελή  παραίτηση.

 

Την παρούσα περίοδο έχει ασκήσει αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου  σχετικές με την μη καταβολή  πλήρων αποδοχών για ορισμένες από τις  εργαζόμενες στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες απολύθηκαν το 2013 βάσει του νόμου περί διαθεσιμότητας και κατάργησης θέσεων στο Δημόσιο,  και έχουν επανέλθει με τον ν. 4325/2015 αλλά και δικαιωθεί δικαστικά.  Επίσης, το 2016 άσκησε αγωγές διεκδίκησης της μη καταβληθείσας προσωπικής διαφοράς/υπερβάλλουσας μείωσης για τις ίδιες εργαζόμενες, η οποία τελικά και κατεβλήθη με διάταξη νόμου.