Ο Δημήτρης Μπελαντής ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1988 και από το 2000 παρίσταται συστηματικά στο Συμβούλιο Επικρατείας, το Διοικητικό Εφετείο ( Ακυρωτικό και Ουσίας) και στα πρωτοβάθμια Διοικητικά Πρωτοδικεία.  

 

Έχει ασχοληθεί  συστηματικά με υπαλληλικά και  ιδιαίτερα  με πειθαρχικά ζητήματα, αφορώντα ποινές υποβιβασμού, στέρησης αποδοχών και οριστικής παύσης δημοσίων υπαλλήλων  και στο επίπεδο των διοικητικών προσφυγών-ενστάσεων  (  στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό όργανο) αλλά και στο επίπεδο της δικαστικής τους αντιμετώπισης ( μέσω υπαλληλικών προσφυγών). Έχει διεκδικήσει δεδουλευμένα και ειδικά επιδόματα εργαζομένων στο Δημόσιο με σχέσεις εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

Επίσης, χειρίζεται ζητήματα αγωγών αποζημίωσης αστικής ευθύνης του Δημοσίου για υποθέσεις αδικημάτων οργάνων του Δημοσίου κατά πολιτών , σε συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων τους. Καθώς επίσης και αγωγών υπαλλήλων κατά του Δημοσίου για μη καταβληθείσες αποδοχές, επιδόματα , προσβολών  αποφάσεων του  ΔΟΑΤΑΠ  για μη αναγνώριση πτυχίων κλπ.

 

Έχει μακρά και επιτυχή εμπειρία σε υποθέσεις προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος   υπέρ πολιτών και συλλογικοτήτων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και   ιδιαίτερα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας από το 2001 μέχρι και σήμερα. Χειρίστηκε υποθέσεις σχετικά με την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων στον Αστέρα Γλυφάδας ( βλ. τις  υπέρ του περιβάλλοντος  αποφάσεις  2260/2002 Ε’ Τμήματος ΣτΕ , 3457/2009  Ε’ Τμήματος ΣτΕ,   επίσης το 2017), χειρίστηκε παλιότερα αλλά και πρόσφατα  με  πλήρη επιτυχία  υποθέσεις  σχετικά με την  προστασία υδατορεμάτων και ιδίως του ρέματος της Πικροδάφνης ( βλ. τις υπέρ της προστασίας του ρέματος αποφάσεις 1126 και 1127/2004 Ε’ Τμήματος ΣτΕ,  πρόσφατα  την επίσης προστατευτική του ρέματος  απόφαση 1915/2017 Ε’ Τμήματος ΣτΕ)  . Χειρίστηκε  πρόσφατα την υπόθεση προστασίας των νεοτέρων μνημείων   στο Ελληνικό και έχει αναλάβει και την υπόθεση προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων στο παραχωρούμενο ακίνητο του Ελληνικού.  Παλαιότερα, χειρίσθηκε με επιτυχία την υπόθεση παραχώρησης στην εταιρία ΕΤΑ ΑΕ ζώνης στο Μικρό Καβούρι Αττικής ( 2003-2005) καθώς και ζώνης στις Αλυκές Αναβύσσου, επιτυγχάνοντας την ανάκληση της πρώτης παραχώρησης  από τους αρμόδιους υπουργούς και την ακύρωση της δεύτερης  από την Ολομέλεια του ΣτΕ .

 

 Έχει παρασταθεί σε πλήθος υποθέσεων σχετικών με την ιδιωτικοποίηση τμημάτων της δημόσιας περιουσίας  μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ( ν. 3986/2011), ζητώντας την  προστασία της δημόσιας περιουσίας του κράτους και την μη παραχώρησή της κατά τρόπο αντικείμενο στο ισχύον Σύνταγμα  :  δάσος Βυτίνας,  Μικρό Καβούρι,  Εμπορικός Λιμένας Ζακύνθου,  Ιαματικές Πηγές σε Φθιώτιδα  κ.α.  ζητώντας ακυρωτικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των κοινοχρήστων και της δημόσιας περιουσίας με την εξαίρεση των  τμημάτων αυτών από την διαδικασία παραχώρησης σε ιδιώτες μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Τα νομικά του επιχειρήματα υιοθετήθηκαν και από πολλές άλλες προσφυγές κατά του ΤΑΙΠΕΔ.  Επίσης, τον Ιανουάριο 2016 παραστάθηκε εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Ολομέλεια  του ΣτΕ ζητώντας ακυρωτικά την μη ιδιωτικοποίηση των τριών (3) περιφερειακών αεροδρομίων των Ιονίων Νήσων και την μη παραχώρησή τους  στην γερμανική πολυεθνική εταιρεία-όμιλο Fraport-Schlegel.  Η αίτηση απορρίφθηκε για διαδικαστικούς λόγους και χωρίς το Δικαστήριο να εισέλθει  καθόλου στην ουσία της υπόθεσης  (1987/ 2016 ΣτΕ). Επίσης,  χειρίστηκε το 2013 ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ   την πολύ σοβαρή υπόθεση παραχώρησης της «Αγροτικής Τράπεζας» στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Επίσης, έχει ασχοληθεί με δίκαιο της εκπαίδευσης, έχει πετύχει την ακύρωση πρυτανικών εκλογών στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 2010-2011 κλπ