Our Blog

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

-Με   πρόσφατη απόφαση   του Α’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  (Ιανουάριος 2023) ακυρώθηκαν δύο οικοδομικές άδειες της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αθηναίων, οι οποίες αφορούσαν την κατασκευή κτίσματος εμπορικής χρήσης   σε  οικόπεδο    νομικού προσώπου  ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου από εταιρεία μισθώτρια του ακινήτου αυτού  εκ μέρους του νομικού  προσώπου επί  άτυπης πλατείας που σχηματίζεται σε έξοδο  του Μετρό  Αμπελοκήπων  επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.  Η  πλατεία αυτή  έχει εκτεταμένο πράσινο, χορτάρι και  δένδρα και έχει αποτελέσει «εν τοις πράγμασι» κοινόχρηστο χώρο πρασίνου για πάρα πολλά χρόνια και πνεύμονα/  χώρο αναψυχής  των κατοίκων της περιοχής, η οποία έχει πυκνή δόμηση. .

Η αίτηση ακύρωσης  κατά της νομιμότητας των οικοδομικών αδειών  ασκήθηκε από ενεργούς πολίτες, κατοίκους της περιοχής,  και Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής Αμπελοκήπων   («Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμπελοκήπων» και «Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων» ) και συνδεόταν με την κατόπιν αίτησής τους εκκρεμή διαδικασία  στα πλαίσια του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής και του ΥΠΕΝ για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ΔΑ  ώστε η εν λόγω πλατεία  να καταστεί και νομικά βάσει αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  «χώρος κοινοχρήστου πρασίνου». Με αίτημα δηλαδή την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας στην έντονα δομημένη  αυτή  περιοχή και την διασφάλιση της κήρυξης του χώρου αυτού ως κοινοχρήστου πρασίνου και νομικά.  Κατά την δίκη αυτήν,  εκπροσωπήσαμε τους αιτούντες. Το ΔΕφ Αθηνών (ακυρωτική αρμοδιότητα)   ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις του  ν. 4277/2014 ( Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας)  και ειδικότερα   του άρθρου 1 παρ. 3 γ),  άρθρου  12 παρ. 5 (« Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης του Αστικού Χώρου» β) και ββ)  για την ενίσχυση του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων εντός  του αστικού ιστού,  άρθρου 18 παρ. 4γ και 19 παρ. 3  για την προστασία περιοχών πρασίνου,  δασικού ή μη, εντός του αστικού ιστού, που διατηρούν σημαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, οι  οποίες πρέπει να διατηρούνται και προστατεύονται από  κάθε   οικοδομική δραστηριότητα  και την  ενσωμάτωσή τους πρακτικά αλλά και νομικά στην διαμόρφωση και διεύρυνση του δικτύου κοινόχρηστου  πρασίνου εντός του αστικού ιστού.    

  Συνεπώς, κρίθηκε ότι η τυχόν  οικοδόμηση κτίσματος  εντός του παραπάνω ακινήτου με δεδομένη την εκκρεμή διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων  και  μετατροπής όλης της πλατείας σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου εντός του σχεδίου πόλεως  ( ήδη αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο Σ και την αρμόδια Επιτροπή Ζωής  του  Δήμου  Αθηναίων και εκκρεμεί στα επόμενα στάδια έγκρισης) θα παρακωλύσει  και ματαιώσει πρακτικά την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως,   την δι’ αυτής  και θεσμική  τυποποίηση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου   και την διεύρυνση του κοινόχρηστου πρασίνου  στην περιοχή κατά  τον τρόπο που επιτάσσουν οι παραπάνω διατάξεις του ν. 4277/ 2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο ακύρωσε και εξαφάνισε τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ως μη νόμιμες.  Η απόφαση αυτή αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, πολύ θετικό προηγούμενο για την ενίσχυση και διαφύλαξη του κοινοχρήστου  πρασίνου εντός  του αστικού ιστού  της Αθήνας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συμβάλαμε ως νομική εκπροσώπηση των ενεργών πολιτών και Συλλόγων  στην έκδοσή της. Ένα θερμό ευχαριστώ στους Συλλόγους και στον εκ των προσφυγόντων, κάτοικο της περιοχής  και εξαιρετικά ενεργό  και δραστήριο στην υπόθεση αυτήν  πολεοδόμο κ. Φαίδωνα Παπαθεοδώρου.      

Σύντομα, η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στο σύνολό της στον παρόντα ιστότοπο.        

Υποθέσεις Προστασίας Ζώων από παράνομη συμμετοχή τους σε παραστάσεις-εκδηλώσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ